Privacybeleid

NETGEAR Inc., en zijn dochterondernemingen en dochterondernemingen (samen "NETGEAR" "wij" "ons" of "onze") nemen uw privacy serieus. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, overdragen en op andere wijze verwerken. Het geeft ook informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u ons kunt bereiken om ze bij te werken of om antwoorden te krijgen op vragen die u heeft over onze privacypraktijken.

1. Bereik

Dit privacybeleid omvat de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot de producten en diensten van NETGEAR ("Services"), waaronder:

(1) NETGEAR hardware-producten (inclusief onze routers en gateways, onze ReadyNAS-producten en -switches en onze Arlo- en VueZone-producten) ("producten"),

(2) website(s) waartoe toegang kan worden verkregen op http://www.netgear.com/ ("site"),

(3) diensten, inclusief technische ondersteuning en diensten die toegankelijk zijn via de site(s) ("web apps"),

(4) software die kan worden gedownload naar uw smartphone of tablet om toegang te krijgen tot services ("mobiele apps"), en

(5) abonnementsdiensten, inclusief diensten waartoe u toegang hebt via de web apps en mobiele apps ("abonnementsdiensten").

Derden kunnen ook de producten en diensten van NETGEAR integreren in hun producten en diensten. Aanvullende informatie over onze privacy kan worden verstrekt in de vorm van aanvullende beschrijvingen, aanvullende privacyverklaringen of informatie die wordt gegeven voor of tijdens de gegevensverzameling.

2. Persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen

Wij verkrijgen persoonlijke informatie die op u betrekking heeft via verschillende bronnen zoals hieronder beschreven. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent "persoonlijke informatie" alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Waar van toepassing geven we aan of en waarom u ons uw persoonlijke informatie moet verstrekken, evenals de gevolgen als u nalaat dit te doen. Als u op verzoek geen persoonlijke informatie verstrekt, kunt u mogelijk niet profiteren van onze services als die informatie nodig is om u van die services te voorzien.

a. Persoonlijke informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen

 • Registratie. Om de services te gebruiken, kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u een account aanmaakt op MyNetgear of om NETGEAR-gemarkeerde web apps en mobiele apps te installeren en zich ervoor te registreren, om een product te registreren, een enquête in te vullen of u te laten registreren op onze mailinglijst. We kunnen u vragen om de volgende soorten persoonlijke informatie te geven: voor- en achternaam, land, e-mailadres, productserienummer, datum van aankoop, telefoonnummer, postadres en aankoopbewijs. We kunnen ook aanvullende persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw interesses of hobby's, uw geslacht of leeftijd.
 • Informatie die u vrijwillig deelt of plaatst. We kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u verstrekt in MyNetgear en NETGEAR-gemarkeerde web apps en mobiele apps, of plaatst in een openbare ruimte op onze website, zoals prikborden. Een ander voorbeeld is als u ervoor kiest om uw Arlo-cameratoegang te delen via een uitnodigingslink die u naar vrienden kunt verzenden.
 • Video's. Voor onze Arlo- en VueZone-producten verzamelen, verwerken en bewaren wij de video's die u met uw systemen maakt voor verschillende tijdsperioden, afhankelijk van uw abonnement, configuraties en instellingen. Dit kan het vastleggen en per e-mail verzenden van delen van de video’s omvatten als onderdeel van een melding of het analyseren van gegevens om beweging of andere gebeurtenissen te identificeren. We kunnen persoonlijke informatie van uw Arlo- en VueZone-camera's verwerken, zodat we u meldingen kunnen sturen wanneer er iets gebeurt.
 • Klantenservice. We kunnen informatie verzamelen via uw communicatie met ons klantenserviceteam of via andere berichten die u ons stuurt en via de inhoud ervan.
 • Betalingsgegevens. We kunnen creditcard- en factuurgegevens verzamelen, inclusief betalingsverrichtingen, om uw bestelling te verwerken. We verzamelen bijvoorbeeld uw creditcardnummer wanneer u een abonnement koopt om sommige van onze services te gebruiken, voor verzendservices met betrekking tot een garantievervanging, of wanneer u een licentie aanschaft bij de applicatie van NETGEAR.
 • Sollicitatie. We verzamelen alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u solliciteert bij NETGEAR, inclusief uw curriculum vitae en referenties.

b. Persoonlijke gegevens die we verzamelen via uw interacties met onze producten en services

 • Cookies en trackingtechnologieën. We gebruiken automatische hulpprogramma's voor gegevensverzameling, zoals cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën in onze producten om gegevens en gerelateerde informatie te verzamelen, waaronder IP-adressen, apparaat-ID's, advertentie-ID's en andere informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur. We kunnen informatie over uw browser verzamelen en over welke sites u bezoekt. We kunnen ook kijken naar hoe en hoe vaak u een van onze applicaties en bepaalde functies gebruikt. Derden kunnen ook informatie verzamelen met behulp van cookies. Sommige websites hebben een "niet volgen"-functie waarmee u een website kunt vertellen dat u niet gevolgd wil worden. Deze functies zijn niet allemaal uniform. We reageren momenteel niet op die signalen. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.
 • Productgebruik. Wij verzamelen informatie met betrekking tot het gebruik van onze producten en apparaten en statistieken over de prestaties van uw NETGEAR-apparaten. Deze informatie omvat internetsnelheid, voltage-informatie, opslaginformatie, foutenpercentages en andere prestatie-informatie.

c. Persoonlijke informatie die we van andere bronnen verkrijgen

 • Facebook. Als u onze services bezoekt via de inloggegevens van uw Facebook-account, kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres en geslacht. De persoonlijke informatie die we verzamelen via uw Facebook-account kan afhangen van de privacy-instellingen van uw Facebook-account.
 • Persoonlijke informatie van derden. Als u persoonlijke informatie van derden (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer) wilt verstrekken, moet u ervoor zorgen dat u de toestemming van die derde hebt om dit te doen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van de namen en afbeeldingen die u aan de gebruikersaccounts koppelt, het doorsturen van referentie- of marketingmateriaal aan een vriend, of het doorsturen van jobverwijzingen.

3. Hoe wij uw persoonlijke informatie mogen gebruiken

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden

a. U een service leveren en met u communiceren.. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze services te leveren en om rechtstreeks met u in contact te treden.

b. Het onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van producten en diensten. We zullen uw persoonlijke informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat onze services naar behoren werken en om onze services te verbeteren. We zullen de informatie die we in de bestaande services verzamelen ook gebruiken om ons te helpen nieuwe services te ontwikkelen of om services voor u aan te passen.

c. Interne data-analyses. We gebruiken persoonlijke informatie voor interne analyses om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt.

d. Marketing. We kunnen u marketingcommunicatie over producten, diensten, aanbiedingen, programma's en promoties (inclusief wedstrijden, prijsvragen en andere marketingactiviteiten) rechtstreeks van ons of van onze partners sturen. Dit kunnen onze eigen aanbiedingen of producten zijn, of aanbiedingen voor producten van derden waarvan wij denken dat u ze interessant kunt vinden, maar we delen geen informatie met derden voor hun onafhankelijke marketing- of promotiedoeleinden.

e. Bescherming van ons bedrijf, fraudepreventie en beveiliging van onze producten. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons bedrijf, onze klanten of onze websites te beschermen.

f. Naleving van de wetgeving en andere normen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving of op verzoek van een gerechtelijke procedure of overheidsinstantie die bevoegd is of rechtsbevoegdheid claimt over NETGEAR of over haar gelieerde ondernemingen.

g. Andere activiteiten. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor andere doeleinden waarvoor we u op het moment dat we ze verzamelen specifiek over informeren.

4. Hoe wij uw persoonlijke informatie delen

We kunnen persoonlijke gegevens op de volgende manieren of op de manier die aan u bekendgemaakt wordt tijdens het verzamelen van de gegevens, delen:

a. Binnen de NETGEAR-familie van bedrijven over de hele wereld. We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen delen met ons hoofdkantoor en onze gelieerde ondernemingen.

b. Met serviceproviders. We kunnen ook persoonlijke informatie delen met onze serviceproviders die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies en met inachtneming van de gepaste vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen. Voorbeelden van services zijn: het verwerken van bestellingen en creditcardtransacties, het verzenden van marketingcommunicatie, het delen van uw e-mailadres om ons te helpen met verkoopgerelateerde activiteiten of ondersteuning na de verkoop, en het bieden van klantenondersteuning.

c. Met vrienden die u uitnodigt. U kunt besluiten om uw Arlo-cameratoegang te delen door een uitnodigingslink naar vrienden te sturen.

d. We kunnen informatie delen met een opvolger van het geheel of een deel van ons bedrijf. We kunnen sommige of alle activa, met inbegrip van persoonlijke informatie, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van activa, spin-off van activa in een afzonderlijke onderneming of soortgelijke transactie, of in het geval van insolventie of faillissement. Als zich een dergelijke gebeurtenis voordoet, zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te bewegen de persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

e. We kunnen informatie delen om juridische redenen.We zullen persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties of personen buiten NETGEAR als we te goeder trouw van mening zijn dat de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of een afdwingbaar overheidsverzoek
 • toepasselijke gebruiksvoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen
 • fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins te aan te pakken
 • te beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van NETGEAR, onze gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.

f. Overige. Als we u anderszins op de hoogte stellen en u instemt met het delen.

5. Uw rechten en keuzes

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u bijhouden en bepaalde keuzes over welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we met u communiceren.

a. U kunt ervoor kiezen om onze marketing- en promotionele e-mails niet te ontvangen. Om onze marketing- en promotionele e-mails niet meer te ontvangen, kunt u hier klikken of de instructies volgen in de marketingmails die u van ons ontvangt. Maak u geen zorgen! Zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketing- en promotie-e-mails, zullen we u zeker belangrijke transactionele berichten blijven sturen. We kunnen bijvoorbeeld nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen. U blijft ook kritieke technische en beveiligingsinformatie over uw NETGEAR-producten ontvangen en Arlo blijft u meldingen sturen, afhankelijk van de systeeminstellingen die u implementeert.

b. U kunt cookies en trackingtools beheren. Ga naar onze sectie ‘Over onze advertenties’ om te leren hoe u deze kunt beheren.

c. U kunt ervoor kiezen om onze applicaties niet te installeren of een garantiekaart in te vullen. Deze keuze kan uw garantieservice beperken.

d. U kunt uw account bijwerken of verwijderen. Via uw accountinstellingen kunt u sommige persoonlijke informatie bijwerken of uw account verwijderen. Als u uw account echter verwijdert, kunt u mogelijk de service niet volledig gebruiken.

Om uw voorkeuren bij te werken, ons te vragen om uw informatie uit onze mailinglijsten te verwijderen, uw account te verwijderen of een verzoek in te dienen om uw rechten uit te oefenen volgens de toepasselijke wetgeving, kunt u contact met ons opnemen zoals gespecificeerd in het onderstaande gedeelte "Contact opnemen met ons".

6. Gegevensoverdrachten

NETGEAR is een wereldwijde onderneming. We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers in andere landen dan uw eigen land, inclusief de Verenigde Staten, waar ons hoofdkantoor gevestigd is. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer we uw persoonlijke informatie naar andere landen overdragen, beschermen we die informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid of zoals bekendgemaakt op het moment van gegevensverzameling. Door onze websites en oplossingen te gebruiken of persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u toe met de overdracht, verwerking en opslag van uw persoonlijke informatie buiten het land waar u woont.

7. Personen gevestigd in de EER of Zwitserland

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, verwerken we uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden vermeld onder punt 3 hierboven op basis van de volgende wettelijke redenen:

a. U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke informatie. Wij kunnen bijvoorbeeld uw toestemming vragen om cookies te gebruiken wanneer u onze website bezoekt, of om u marketingcommunicatie te sturen.

b. We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om de door u gevraagde producten en diensten leveren of om te reageren op uw vragen.

c. We zijn wettelijk verplicht om uw persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken, bijvoorbeeld als we reageren op een juridisch proces of een afdwingbaar overheidsverzoek.

d. Wij (of een derde partij) hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw persoonlijke informatie. In het bijzonder hebben we een rechtmatig belang bij het gebruik van uw persoonlijke informatie voor zaken zoals:

 • Onze services leveren, onderhouden en verbeteren om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen
 • Nieuwe producten en functies ontwikkelen die nuttig zijn voor onze gebruikers
 • Begrijpen hoe mensen onze services gebruiken om de prestaties van onze services te verzekeren en verbeteren
 • Onze Services aanpassen om u een betere gebruikerservaring te bieden
 • Marketing om bestaande klanten te informeren over onze services
 • Fraude, misbruik, beveiliging of technische problemen met onze services opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken
 • Beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van NETGEAR, onze gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet
 • Onderzoek uitvoeren die onze dienstverlening voor onze gebruikers verbetert en het publiek ten goede komt
 • Verplichtingen nakomen jegens onze partners zoals ontwikkelaars en rechthebbenden; en
 • Juridische claims handhaven, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen van toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

We voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en bieden voldoende waarborgen voor de overdracht van persoonlijke informatie naar andere landen dan het land waar u zich bevindt. In het bijzonder maken we gebruik van contractuele beschermingsmogelijkheden voor de overdracht van persoonlijke informatie aan derden, zoals de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. U kunt contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven om een ​​kopie van dit document te verkrijgen.

U hebt het recht om toegang te vragen en informatie te ontvangen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, om onnauwkeurigheden in uw persoonlijke informatie bij te werken en te corrigeren, om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of er bezwaar tegen te maken, om de informatie te laten blokkeren of verwijderen, zoals gepast, of om uw recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen om uw persoonlijke gegevens eenvoudig over te dragen naar een ander bedrijf. Die rechten kunnen in sommige omstandigheden worden beperkt door lokale wettelijke vereisten. Naast de bovengenoemde rechten hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit die onderworpen is aan de toepasselijke wetgeving.

Als we bovendien afhangen van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht om deze op elk moment en kosteloos in te trekken. Wanneer u dit doet, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming intrekt.

NETGEAR International Limited is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie en u kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar: privacy.policy@netgear.com, of naar ons te schrijven:

NETGEAR International Limited

First Floor, Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road
Cork
Ireland

8. Privacy van kinderen

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor volwassenen. We staan niet bewust toe dat kinderen jonger dan 16 jaar NETGEAR- of Arlo-accounts opzetten. Als u van mening bent dat we mogelijk persoonlijke informatie hebben verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, kunt u ons dit laten weten met behulp van de methoden die zijn beschreven in de sectie ‘Contact opnemen met ons’. We zullen de gepaste maatregelen nemen om het probleem snel te onderzoeken en aan te pakken.

Bepaalde NETGEAR-producten zijn ook uitgerust met functies voor ouderlijk toezicht. Klik hier voor meer informatie.

9. Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen

We zijn van plan om de persoonlijke informatie die aan ons is toevertrouwd te beschermen en veilig te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, toevallig verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, verkeerd gebruik en enige andere onwettige vorm van verwerking van de persoonlijke informatie die in ons bezit is. We eisen ook contractueel dat onze leveranciers dergelijke informatie beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. Het internet is niet 100% veilig. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig zal zijn. We raden u aan voorzichtig te zijn als u internet gebruikt. Dit omvat het niet delen van uw wachtwoorden.

Bewaring van persoonlijke informatie

We nemen ook maatregelen om uw persoonlijke informatie te verwijderen of deze te bewaren in een vorm die u niet identificeert wanneer deze informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken of wanneer u verzoekt om verwijdering, tenzij het voor ons is toegestaan of vereist door de wet om de informatie voor een langere periode te bewaren. We voeren periodieke evaluaties uit van onze databases en hebben tijdslimieten vastgesteld voor het verwijderen van bepaalde informatie, rekening houdend met het type service dat wordt geleverd in het kader van de producten en diensten, de duur van onze relatie met u, verplichte bewaartermijnen en de verjaringstermijn.

10. Diensten van derden

De service kan functies of links bevatten naar websites en diensten die door derden worden aangeboden. Als u op een link naar een website van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar websites die wij niet beheren. Alle informatie die u verstrekt aan sites of services van derden, kan rechtstreeks aan de exploitanten van dergelijke services worden verstrekt en is onderworpen, indien van toepassing, aan het beleid van die operators dat betrekking heeft op privacy en beveiliging, zelfs als dit via de service wordt geopend. Dit beleid is niet van toepassing op de privacypraktijken van die website. Lees het privacybeleid van andere websites zorgvuldig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de sites of services van derden waarnaar links of toegang via de service worden verstrekt.

11. Update voor dit beleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we ons privacybeleid wijzigen, publiceren we de herziene versie hier met een bijgewerkte revisiedatum. We raden u aan deze pagina's regelmatig te bekijken om op de hoogte te zijn van dergelijke revisies en deze door te lezen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, kunnen we u ook op andere manieren op de hoogte stellen voordat de wijzigingen van kracht worden, bijvoorbeeld door een kennisgeving op onze websites te plaatsen of u een kennisgeving te sturen.

12. Contact opnemen met ons

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via: privacy.policy@netgear.com of schrijf naar ons op: NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134

Dit NETGEAR-privacybeleid werd herzien en gepost op 31 mei 2018.